مهندسی عمران راه و ترابری

مهندسی عمران راه و ترابری

در گذشته از رشته مهندسی عمران با عنوان مهندسی راه و ساختمان نام برده می‌شد که این موضوع بیانگر ریشه‌دار بودن گرایش راه و ترابری در حوزه مهندسی عمران است.

مهندسی راه و ترابری گرایشی است که در آن اصول و استانداردهای نوین در ساخت راه‌های جدید و بهسازی راه‌های قدیمی مورد توجه و پژوهش قرار می‌گیرد.

در این گرایش به صورت خاص به طرح هندسی انواع راه‌های ارتباطی (اعم از راه‌های درون شهری، برون شهری، راه‌آهن، فرودگاه و ...) و مباحث مربوط به طراحی روسازی، زیرسازی، مدیریت و نگهداری و تحلیل ترافیکی راه‌ها (بهبود ایمنی معابر و راه ها، تعیین نقاط حادثه خیز، ...) پرداخته می‌شود. همچنین طراحی مسیرهای خاص از جمله طراحی تونل، طراحی پل و مشخصات فنی و مهندسی آنها نیز از مواردی است که در این گرایش مطرح است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ارشد عمران گرایش راه و ترابری، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکترای مهندسی عمران (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.برنامه درسی (سرفصل) ارشد عمران گرایش راه و ترابری و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 15 واحد
دروس اختیاری : 9 واحد
پروژه : 6 واحد
سمینار : 2 واحد

 

دروس اجباری
 

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ریاضیات عالی مهندسی

3

طرح هندسی راه پیشرفته

3

طرح روسازی پیشرفته

3

مهندسی ترافیک پیشرفته3

 

یکی از دروس زیر :

طرح و محاسبه راه آهن

3

جمع

15

مدیریت و نگهداری راه

3

 
 
 
دروس اختیاری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

طرح ومحاسبه راه آهن

3

مدیریت و نگهداری راه

3

اصول مهندسی بنادر

3

طراحی فرودگاه

3

تحقیق در عملیات

2

مهندسی تونل

2

برنامه ریزی حمل و نقل

3

مکانیک خاک پیشرفته

3

آزمایشگاه قیر و آسفالت

1

حمل و نقل هوایی

2

حمل و نقل دریایی

2

آمار و احتمالات پیشرفته

2

روش اجزاء محدود

3

تکنولوژی علی بتن

2

مهندسی پل

3

زمین شناسی مهندسی پیشرفته

2

مهندسی سواحل

2

تقاضا در حمل و نقل

3

ایمنی در ترافیک

3

تکنولوژی حمل و نقل

3

اصول و کاربرد فتوگرامتری و دور کاری و GIS

3

جمع

56

  • دانشجو باید 9 واحد از دروس فوق را انتخاب کند.

 

www.Sakhtemanco.com