تخریب ساختمان

تخریب ساختمان و مراحل آن

 

ساختمانهاي موجود و قديمي ( غير از آثار باستاني ) كه تخريب آنها به منظور احداث ساختمانهاي مورد پيمان ضروري است بايد قبل از خراب كردن اندازه گيري و صورت مجلس گردد . قبل از شروع به تخريب سازه و تاسيسات زائد بايد سرويسها و انشعابات مربوط به آن مانند آب ، فاضلاب ، برق ، تلفن ، سوخت و غيره قطع و بنحو اطمينان بخشي مسدود گردد . لوله هاي آتش نشاني نبايد بدون اطلاع و اجازه مقامات صلاحيتدار قطع شود . مصالح قابل استفاده حاصل از تخريب حتي الامكان بايد جمع آوري و دسته بندي شدهو سپس در محل مناسبي انبارگردد . قبل از تنظيم صورت مجلس و صدور دستور كار ، تخريب هيچ ساختماني مجاز نمي باشد در حين تخريب بايد مرتبا آبپاشي صورت گيرد و احتياطات لازم به منظور جلوگيري از ايجاد گردوغبار انجام شود هنگام تخريب وهمچنين حين اجراي عمليات ساختماني علاوه بر رعايت مقررات ودستورات شهرداري و وزارت كار بايد ديواري موقت به منظور مجزا كردن محيط كارگاه از محوطه اطراف و تامين ايمني عابرين ساخته شود . 
    برای ساختمانهایی که تخریب آن مشکلی برای ساختمانهای اطراف نداشته باشد و یا اینکه در اطراف آن ساختمانی نباشد و یا مصالح آن مورد نیاز نباشد، از تخریب یا یک لودر استفاده می کنیم و ساختمان را بدون سبک سازی تخریب می کنیم و بوسیلۀ کامیون نخاله ها را بار می زنیم. اما اگر مصالح آن مورد استفاده و دارای ارزش اقتصادی باشد،تخریب آن مهم است و باید طبق اصول تخریب شود.همچنین در مواردی که ساختمان امکان صدمه برای ساختمانهای اطراف داشته باشد.
    
    مرحله اول
    قبل از تخریب یک ساختمان ابتدا باید به سازمانهای ذیربط، شامل سازمان آب،برق،گاز و تلفن،اطلاع داد.بدین ترتیب سازمانهای فوق اقدام به قطع آب ،برق و گاز تا اطلاع ثانوی می کنند. مثلاً شرکت گاز را تا زمانی که نفرات ساکن ساختمان شوند،(زمانی که اسناد تفکیک شده باشد و حداقل یک مصرف کننده در ساختمان باشد) قطع می کند.
    شرکت آب،برق را قطع می کند،اما چون برای مراحل مختلف ساختمان سازی به آب نیاز می باشد،با درخواست کنتور جدید،سازمان آب مسکونی با تعرفه جدید که از تعرفه آب مبیشتر است کنتوری در اختیار درخوست کننده قرار می دهد،همچنین برق،که تعرفه و آمپراژ آن فرق می کند.چون در ساختمان سازی،ماشین آلات مختلف از قبیل ماشین آلات بتن ریزی یا بالابرها، با برق معمولی نمی توانند کار کنند و برای مثال نیاز به آمپراژ بالای 50 و برق سه فاز دارند (در حالی که فیوز معمولی 25 آمپر (تک فاز است) بنابراین می بایست از دستگاههای دیزلی استفاده کنیم که ژنراتور تولید کننده برق دارد.
    در مورد خطوط تلفن،لزومی ندارد که قطع شود و در زمان تخریب ساختمان سازی می توان از آن استفاده کرد.و همچنین بعد از تخریب تغییر تعرفه ندارد.
    
مرحله دوم:
    مرحله بعدی جمع آوری کلیه الحاقات از قبیل کابل برق و کولر و....
    

  مرحله سوم:
    مرحلۀ سبک سازی است به معنای سبک کردن پشت بام با برداشتن لایه های ایزولاسیون با این کاز حدود 20-30 تن از وزن ساختمان کم می شود.
    
مرحله چهارم:
    جمع آوری کلیه عناصر غیر باربر از قبیل :درها،پنجره ها،که آوردن شیشه ها و باز کردن پروفیل پنجره ها
    
مرحله پنجم:
    در این مرحله یک ساختمان داریم که نسبتاً سبک بوده و فقط شامل سقف و اسکلت ساختمان می شود.حال می بایست بر عکس همان روشی که ساختمان را ساختیم،آنرا تخریب کنیم.دیوارهای غیر سازه ای و پارتیشن ها می بایست تخریب شوند (دیوارهای ضخیم ولی در جهت تیرریزی،در واقع کلیه عناصری که بدون آنها هم ساختمان پابرجاست) .
    
مرحله ششم: 
    در این مرحله ساختمانی باید دیوارهای باربر و سقف داریم .اکنون شروع به تخریب سقف می کنیم،به این ترتیب که مثلاً برای سقف تیرچه و بلوک،بوسیله کمپرسور جاهایی که بلوکها قرار دارند را تخریب می کنیم و بعد از آن با تخریب ستون در شناژهای افقی در طرف آنها با طناب، بوسیله کارگرهایی پائین می آورند. سقف ها را یکی یکی تخریب می کنیم.

 

لازم به ذکر است در حال حاظر تخریب یک سازه در دانشگاه های معتبر کشور های صنعتی در غالب علم مهندسی تخریب (Demolition Engineering) تدریس میشود.

تخریب تمامی سازه های بزرگ اعم از پل ها، سد ها، برج ها و... با استفاده از این علم، به صورت مهندسی شده صورت میپذیرد.