مسیر جایگزین سد کارون 3
مسیر جایگزین سد کارون 3

مسیر جایگزین سد کارون 3
 
رود کارون از ارتفاعات زردکوه بختیاری در رشته کوه ...

ادامه مطلب
پل های بتنی
پل های بتنی

پل های بتنی   در سال‌های اخیر شناخت از رفتار سازه‌ها و برآورد نیروهای وارد ...

ادامه مطلب
ساختار پل ها
ساختار پل ها

ساختار پلها
 
سه نوع اصلی از پلها موجودند: پل تیری  -   پل قوسی ...

ادامه مطلب
انواع پل
انواع پل

تعریف پل
پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده ...

ادامه مطلب
مشخصات ساخت تونل ها
مشخصات ساخت تونل ها

مشخصات ساخت تونل ها

1- عمق تونل :
بطور کلی تونلها در مقابل زلزله، نسبت به ...

ادامه مطلب
سازه های کششی (کابلی)
سازه های کششی (کابلی)

 
کاربرد سازه های کششی:
 
این نوع سازه ها برای حمل بارهای مرده ...

ادامه مطلب
پل های کابلی
پل های کابلی

تاریخچه پل کابلی
با اینکه به نظر می رسد پل های کابلی به آینده چشم دوخته اند، ایده آن ...

ادامه مطلب
پل چوبی
پل چوبی

پل های چوبی   مقاومت چوب، وزن کم آن و قابلیت جذب انرژی آن، دقیقاً خصوصیاتی است که در ...

ادامه مطلب
تونل رسالت
تونل رسالت

تونل رسالت
کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
مهندس مشاور: شرکت مهندسان ...

ادامه مطلب