زعفرانیه

آدرس و توضیحات: زعفرانیه - آصف , 700متر بر 20
تلفن: 09120347345

الهیه اکبری

آدرس و توضیحات: الهیه اکبری , 535 متر با بر 13 جنوبی , متری 22 میلیون
تلفن: 09122542474

زعفرانیه

آدرس و توضیحات: زعفرانیه - موقعیت عالی , 640متر بر 16 , 50 % آپارتمان 50 %نقد
تلفن: 09121051282

پاسداران

آدرس و توضیحات: پاسداران , 600متر بر 15شمالی , باجواز 5طبقه
تلفن: 09126475414

دروس

آدرس و توضیحات: دروس - بهترین فرعی , 650متر زمین با بر 22 , با جواز
تلفن: 09121850151

زعفرانیه

آدرس و توضیحات: زعفرانیه , مهر و نیاززاده , 530 متر عرض 17
تلفن: 09125764131

ظفر

آدرس و توضیحات: ظفر - پیوندی , 585مترکلنگی با بر 15جنوبی , فقط فروش
تلفن: 09121228532

اقدسیه

آدرس و توضیحات: اقدسیه - سه راه لنگری , 700متر بر 17شمالی , زیر قیمت فروش نقدی
تلفن: 09122384842

فرمانیه

آدرس و توضیحات: فرمانیه , مشرف به 4000 متر , باغ ماندگار،550 متر عرض 19 , قابل ساخت و سکونت , گذر 12 متری پهنه R122
تلفن: 09121860046