صنعتی‌‌سازی در قالب مبحث 11 وارد بخش تک‌سازی مسکن می‌شود
صنعتی‌‌سازی در قالب مبحث 11 وارد بخش تک‌سازی مسکن می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی از گسترش صنعتی‌سازی در ساخت و سازهای انفرادی خبر داد و گفت: این ...

ادامه مطلب