همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی
همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی

 همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی، 28 آبان ماه 1394 توسط موسسه آموزش عالی فردوس ...

ادامه مطلب
سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری در دانشگاه شهید بهشتی
سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری در دانشگاه شهید بهشتی

سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری بزرگترین و معتبرترین گردهمایی و رویداد علمی ...

ادامه مطلب
هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری ، 20 تا ...

ادامه مطلب
دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری

دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، 13 مهر ماه 1394 توسط کانون سراسری انجمن های ...

ادامه مطلب
نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی
نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی

نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی، 14 مهر ماه 1394 توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ...

ادامه مطلب
چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، 13 تا 14 آبان ماه 1394 توسط دانشگاه ...

ادامه مطلب
تغییر تاریخ برگزاری دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تغییر تاریخ برگزاری دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، 22 تا 23 مهرماه 1394 توسط دانشگاه صنعتی قم برگزار ...

ادامه مطلب
همایش ملی مهنسی عمران و زمین شناسی
همایش ملی مهنسی عمران و زمین شناسی

همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی، 5 تا 6 خرداد ماه 1394 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز ...

ادامه مطلب
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، 15 تا 16 مهر 1394 توسط دانشگاه صنعتی قم برگزار ...

ادامه مطلب