کیفیت، اولویت اصلی پرداخت تسهیلات نوسازی است

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی بافت‌های فرسوده گفت: کیفیت در نوسازی بافت‌های فرسوده اولویت اصلی در ارائه تسهیلات نوسازی به متقاضیان است.

اسلامی بیدگلی با بیان اینکه ودیعه تسهیلات بافت‌های فرسوده برای کلان شهر‌ها 20 میلیون تومان و شهرستان‌ها 60 میلیون تومان و سایر شهر‌ها 10 میلیون تومان است گفت: مصوبه‌ی افزایش تسهیلات از آبان ماه سال 93 صورت گرفت گفت: در طی این مدت اقدامات مربوط به پرونده انجام داده ایم تا امروز هیچ تسهیلاتی را پرداخت نکره‌ایم.

وی، در ادامه افزود: تا پایان امسال پرداخت تسهیلات 50 میلیونی بافتهای فرسوده آغاز میشود.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی بافت‌های فرسوده تصریح کرد: اصلی ترین وظیفه ما در نوسازی بافت‌های فرسوده در مصوبه‌ی جدید رعایت اصول معماری ایرانی و اسلامی که سعی خواهیم کرد آن را رعایت نماییم.

اسلامی در ادامه اظهار داشت: افزایش کیفیت نوسازی واحدهای فرسوده از اصلی ترین الویت‌های پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

وی، خاطر نشان کرد: در نوسازی بافت‌های فرسوده همکاری‌های لازم با شهرداری‌ها و شورای شهر انجام داده ایم.

 

باشگاه خبرنگاران