گچ

عنوان واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان ) تغییر
گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی 5200
گچ سمنان جم گونی گونی 2550
گچ سینا بدون کرایه گونی گونی 1950
گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی 2,450
گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی 2200
گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی 2600
ایران گچ ۳۳kg گونی گونی 2750
گچ ساران ۴۰kg گونی گونی 2900
گچ کناف ۴۰kg گونی گونی 2950
گچ جبل ۳۳kg گونی گونی 2800
گچ جبل ۴۰kg گونی گونی 2750
گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی 2600
گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی 2850
گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی 3000
گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی 2500
گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی 2500
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی 1950
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی 2320
گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی 5000

سیمان

عنوان واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان ) تغییر
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000
سیمان سرباره نائین تن لمینت (برزنتی) 109,000
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت (برزنتی) 112,000
سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت (برزنتی) 187,500
سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) 101,000
سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500
سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000
سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000
سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) 101,000
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000
سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000
سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی (لمینت) بدون حمل 193,000
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی (کاغذ) 112,000
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000
سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000
سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) 96,000
سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) 97,000
سیمان پزولانی تهران تن لمینت (برزنتی) 104,000
سیمان بنایی (جدید) تن لمینت (برزنتی) 100,000
سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی (لمینت) 103,000
سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت (برزنتی) 114,000
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت (برزنتی) 122,000
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت (برزنتی) 112,000

دیوار گچی

عنوان واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان ) تغییر
پانل گچی کاوه قالب قالب 3400
پانل گچی نوید قالب قالب 3400
پانل گچی ساوه قالب قالب 3500
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) متر مربع متر مربع 6500
دیوار گچی نوید متر مربع متر مربع 7000
دیوارگچی ساوه متر مربع متر مربع 7500

آجر فشاری و بهمنی

عنوان واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان ) تغییر
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱٫۵ 240
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 230
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ 220
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۱۰*۱۹ 85
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ 95
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120
آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 62000
آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 68000

شن و ماسه

عنوان واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان ) تغییر
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن فله (ویژه مقاومت بتن) 25000
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی تن فله ( ویژه بتن ) 14000
شن بادامی ۲٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 15500
شن نخودی ۱٫۵٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) 14000
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ تن فله (ویژه بتن و سنگ) 13500
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه تن فله ( ویژه بنایی ) 13000
ماسه شکسته خورده سنگ تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 14000
ماسه ۱ بار شسته مخلوط تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 15000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 16500
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) 17000
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 تن فله ( ویژه بتن ) 16000

آجر و سفال تیغه

عنوان واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان ) تغییر
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105
سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ 340
بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ 1100
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 130
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 190
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 130
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 140
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 205
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 145
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار 440
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار 510
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار 425
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 300
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 440
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 310

بلوک تیغه

عنوان واحد نوع بسته بندی قیمت ( تومان ) تغییر
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 650
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 850
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 650
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 750
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1050
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 750
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 1050
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1400
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 1250