بتن اسفنجی
بتن اسفنجی

بتن اسفنجی چیست؟
بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت(شن)،سیمان، آب و ماسه به میزان اندک(وگاهی ...

ادامه مطلب