فونداسیون نواری و مسائل طراحی
فونداسیون نواری و مسائل طراحی

فونداسیون نواری و مسائل طراحی
امروزه متداولترین نوع پی در ساختمانها، پی نواری میباشد. اما با وجود ...

ادامه مطلب
محافظت پی
محافظت پی

 
محافظت پی
در سال های اخیر، محافظت از پی به شکل فزاینده ای، تبدیل به یک تکنیک طراحی ...

ادامه مطلب
روانگرایی خاک
روانگرایی خاک

  روانگرایی خاک   روانگرایی خاک (Liquefaction) پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت ...

ادامه مطلب
نکات اجرایی زیرسازی پی
نکات اجرایی زیرسازی پی

  نکات اجرایی زیرسازی پی :
فرض کنید یک پروژه اسکلت فلزی را بخواهیم به اجرا در آوریم، مراحل ...

ادامه مطلب
صفحه ستون وبولت ها
صفحه ستون وبولت ها

صفحه ستون وبولت ها   ابتدا دلایل استفاده از صفحه كف ستونی و بولت را توضیح می دهیم :
ستونهای ...

ادامه مطلب
تیر های لانه زنبوری
تیر های لانه زنبوری

تیر های لانه زنبوری
 
لیل نامگذاری تیرهای لانه زنبوری، شکل گیری این تیرها پس از عملیات ...

ادامه مطلب
اتصال مفصلی تیر به ستون در سازه های فولادی
اتصال مفصلی تیر به ستون در سازه های فولادی

اتصال مفصلی تیر به ستون در سازه های فولادی
 
برای ایجاد اتصال مفصلی تیر به ستون در ...

ادامه مطلب