درباره ما

گروه مهندسی ساختمان کو فعالیت خود را از سال 1393 در راستای ارائه خدمات علمی، آموزشی و صنعتی آغاز کرده است.
تیم مهندسی ساختمان کو با راه اندازی سایت www.Sakhtemanco.com در نظر دارد تا مطالبی مفید و علمی جهت استفاده دانشجویان و صنعتگران ارائه کند.

 

گروه مهندسی ساختمان کو